FAHRRADTOUR | OPOTIKI | NEUER REG | Neuseeland | Work and Travel | Backpacking #Vlog 31

FAHRRADTOUR | OPOTIKI | NEUER REG | Neuseeland | Work and Travel | Backpacking #Vlog 31